مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی 48 صفحه-42077591

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی بصورت جامع و کامل با 48 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم174/501 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نوشتار مبانی نظری و مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی 48 صفحه|42077809|lna|مبانی نظری هیجان خواهی,نظریه های هیجان خواهی,چارچوب نظری هیجان خواهی,فصل دوم پایان نامه هیجان خواهی,دانلود مبانی نظری هیجان خواهی,پیشینه هیجان خواهی,پیشینه تحقیق هیجان خواهی,پیشینه داخلی هیجان خواهی,پیشینه خارجی هیجان خواهی,پیشینه پژوهش هیجان خواهی,پیشینه نظری هیجان خواهی,پیشینه تحقیقات هیجان خواهی,پیشینه ی هیجان خواهی,پیشینه تحقیق درباره هیجان خواهی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی 48 صفحه را مشاهده می نمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی بصورت جامع و کامل با 48 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم174/501 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی می باشد که در بخش اول بصورت جامع چارچوب نظری هیجان خواهی و نظریه های هیجان خواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم پیشینه تحقیق هیجان خواهی مورد بررسی قرار می گیرند.

هیجان خواهی را می توان به عنوان نیاز به تنوع جویی در دریافت های حسی و شورانگیز جدید و تمایل به پذیرش خطرات جسمانی و اجتماعی به منظور کسب تجربه های مشابه تعریف کرد(زاکرمن، ۱۹۷۹).

هیجان خواهی

، ویژگی ای از رفتار انسانی است که با نیاز به احساس های متفاوت و اشتیاق برای پذیرش خطرات جسمی و اجتماعی این تجارب، تعریف می شود(ریو، جان مارشال۲۰۰۱). زاکرمن و همکاران( به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۴) بین هیجان خواهی با تمایلات جنایت کارانه و رفتارهای ضد اجتماعی، پرخاشگری، بی انضباطی و تکانشگری ارتباط مثبت و معناداری بدست آورده اند(ابوالقاسمی، ۱۳۸۴).

نظریۀ جیمز لانگه:
جیمز لانگه بر این باور بود که تغییرات بدن انسان بعد از تجربۀ هیجان رخ نمی دهد بلکه تجربۀ هیجان بعد از تغییرات بدن روی می دهد. بنابراین، تغییرات بدن باعث تجربۀ هیجان می شود:

محرک واکنش بدن هیجان.

نظریۀ جیمز بر دو فرض استوار بود: (۱) بدن به رویدادهای هیجان انگیز مختلف به صورت منحصر به فردی واکنش نشان می-دهد( به صورت متمایز)، و (۲) بدن به رویدادهایی که هیجان-انگیز نیستند، واکنش نشان نمی دهد. (ریو، جان مارشال۲۰۰۱).


نظریة هیجان جیمز لانگه به سرعت عمومیت یافت، ولی با انتقادهایی نیز مواجه گشت. نظر منتقدان این بود که نوع واکنش هیجانی ای که جیمز به آنها اشاره کرد، در واقع بخشی از پاسخ کلی جنگ یا گریز بدن است که در هیجان های مختلف، تفاوتی ندارد(ماندلر ۱۹۷۵). منتقدان نتیجه گرفتند که دخالت تغییرات فیزیولوژیکی در تجربۀ هیجان، جزئی، تکمیلی، و نسبتاً بی اهمیت است. این اولین نظریۀ هیجان، یک دهه بعد از اینکه مطرح شد، مورد تردید قرار گرفت(ریو، جان مارشال۲۰۰۱).


فهرست مطالب

1- ۸-1 تعاریف مفهومی ۶
1-۸-1-1 هیجان خواهی
1-۸-2 تعاریف عملیاتی
1-۸-2-2 هیجان خواهی :

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش هیجان خواهی ۹

2-1 مقدمه ۱۰
2-2 مبانی نظری هیجان خواهی ۱۰
2-2-1 هیجان خواهی: ۱۰
2-2-۱-۱ نظریه های هیجان خواهی ۱۲
2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه ۱۲
2-2-۱-۱-2 ديدگاه جدید ۱۳
2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان های متمایز ۱۳
2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت ۱۳
2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان خواهی ۱۴
2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی ۱۴
2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه ۱۴
2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری ۱۴
2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت ۱۴
2-2-۱-۳ ویژگی های افراد هیجان خواه ۱۵
2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان خواهی ۱۶

2-3 مروری بر تحقیقات هیجان خواهی ۲۶2-3-1 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در داخل کشور ۲۶2-3-2 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در خارج کشور ۳۱

منابع


"